ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1158
12 มิ.ย. 2562
532 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1118
10 มิ.ย. 2562
533 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม: ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
1093
28 พ.ค. 2562
534 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1231
27 พ.ค. 2562
535 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล" รุ่นที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
23 พ.ค. 2562
536 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1162
10 พ.ค. 2562
537 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
1077
10 พ.ค. 2562
538 การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ดาวน์โหลดเอกสาร
978
07 พ.ค. 2562
539 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศยกเลิกการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล ดาวน์โหลดเอกสาร
1074
07 พ.ค. 2562
540 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ดาวน์โหลดเอกสาร
1037
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  54 |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146