ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1121 การแอบอ้างชื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1230
01 พ.ค. 2556
1122 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาในระดับท้องถิ่น : จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1412
11 เม.ย. 2556
1123 การสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ดาวน์โหลดเอกสาร
1315
09 เม.ย. 2556
1124 วิธีการคิดคำนวณการจัดเก็บภาษี (core team ปี 2556 ด้านที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1932
05 เม.ย. 2556
1125 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
1439
01 เม.ย. 2556
1126 การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
8054
29 มี.ค. 2556
1127 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัด ประจำปี 2556 ด้านการส่งเสริมการบริการสาธารณะของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
1335
28 มี.ค. 2556
1128 รายงานข้อมูลตัวชี้วัด "ร้อยละของเทศบาล และ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
1627
25 มี.ค. 2556
1129 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1407
20 มี.ค. 2556
1130 กำหนดการวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 (ล่าสุด) ดาวน์โหลดเอกสาร
3582
13 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  113 |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146