ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
30 ก.ย. 2563
142 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
1067
30 ก.ย. 2563
143 รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเอกสาร
953
30 ก.ย. 2563
144 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
990
30 ก.ย. 2563
145 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
954
30 ก.ย. 2563
146 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ กำหนดวันทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
930
30 ก.ย. 2563
147 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
930
30 ก.ย. 2563
148 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
920
30 ก.ย. 2563
149 รับโอนตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.) สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
912
30 ก.ย. 2563
150 รับโอนตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
909
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  15 |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146