ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
945
04 ส.ค. 2563
222 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
924
04 ส.ค. 2563
223 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
926
04 ส.ค. 2563
224 การรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1004
03 ส.ค. 2563
225 การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานงานผุ้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
951
03 ส.ค. 2563
226 รับโอนพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
927
03 ส.ค. 2563
227 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
951
03 ส.ค. 2563
228 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
937
03 ส.ค. 2563
229 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลงานบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
929
03 ส.ค. 2563
230 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
1090
30 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23 |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146