ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 10 วาระจังหวัดยะลา คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
2677
01 ก.พ. 2561
692 ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งสายงานผู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
1402
23 ม.ค. 2561
693 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1228
23 ม.ค. 2561
694 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1432
12 ม.ค. 2561
695 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1248
08 ม.ค. 2561
696 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1332
04 ม.ค. 2561
697 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
1175
04 ม.ค. 2561
698 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1334
27 ธ.ค. 2560
699 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ อบจ. จังหวัดอื่น พนง. ส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งสายงานผ ดาวน์โหลดเอกสาร
1178
26 ธ.ค. 2560
700 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจรณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับก ดาวน์โหลดเอกสาร
1040
26 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  70 |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146