ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1111 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1272
07 มิ.ย. 2556
1112 ผลการออกสลากรางวัลชากาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1729
06 มิ.ย. 2556
1113 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเมือง
1318
04 มิ.ย. 2556
1114 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปครองสำหรับ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
1504
31 พ.ค. 2556
1115 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการขนส่งทางบก ดาวน์โหลดเอกสาร
1227
31 พ.ค. 2556
1116 ขอความมือประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ของ อบจ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1267
30 พ.ค. 2556
1117 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1667
09 พ.ค. 2556
1118 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 44 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1360
09 พ.ค. 2556
1119 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 52 รายการ (ทม.เบตง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1294
09 พ.ค. 2556
1120 แบบฟอร์มโครงการพัฒนาเมือง ขอให้เทศบาลนครยะลา ทม.เบตง และทม.สะเตงนอก แจ้งชุมชนเสนอโครงการตามแบบคำขอฯ ส่ง สถจ.ยะลา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วงเงิน 500,000 - 2 ล้านบาทต่อโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1795
08 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  112 |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146