ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 การสอบคัดเลือกต่างสายงานเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
05 ก.พ. 2564
92 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 ก.พ. 2564
93 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 ก.พ. 2564
94 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
04 ก.พ. 2564
95 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 ก.พ. 2564
96 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ก.พ. 2564
97 ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานฯ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 ก.พ. 2564
98 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
315
29 ม.ค. 2564
99 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
184
29 ม.ค. 2564
100 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
96
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10 |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146