ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
891 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ "การสำรวจและพัฒนาคูณภาพสนามกีฬาโดยใช้วัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติภายในประเทศ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1128
01 ต.ค. 2558
892 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคใต้โครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1310
29 ก.ย. 2558
893 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1279
28 ก.ย. 2558
894 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดระยะไกล (CCTV) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1141
28 ก.ย. 2558
895 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1163
25 ก.ย. 2558
896 ขอบเขตการดำเนินงานกลาง (Term of Reference : TOR) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
1072
25 ก.ย. 2558
897 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมสัมมนา Thailand Local Government Summit 2015 ดาวน์โหลดเอกสาร
1136
22 ก.ย. 2558
898 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Intergrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
17 ก.ย. 2558
899 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ " รุ่นที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
14 ก.ย. 2558
900 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เอกสาร โครงการบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
01 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  90 |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146