ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
994
14 ส.ค. 2562
512 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
14 ส.ค. 2562
513 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
962
14 ส.ค. 2562
514 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1199
05 ส.ค. 2562
515 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1255
23 ก.ค. 2562
516 ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1109
23 ก.ค. 2562
517 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Asocio Smart City Summit 2019 - Bangkok ดาวน์โหลดเอกสาร
971
23 ก.ค. 2562
518 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
988
22 ก.ค. 2562
519 ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562" ดาวน์โหลดเอกสาร
985
22 ก.ค. 2562
520 ขอความร่วมมือประสานงานการจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
988
12 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  52 |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146