ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดี่ย ดาวน์โหลดเอกสาร
1122
22 ธ.ค. 2560
702 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
21 ธ.ค. 2560
703 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1145
12 ธ.ค. 2560
704 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย" ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
1062
29 พ.ย. 2560
705 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2 / 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1119
23 พ.ย. 2560
706 ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ดาวน์โหลดเอกสาร
1062
23 พ.ย. 2560
707 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1278
02 พ.ย. 2560
708 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั้น "กฎหมาย ป.ป.ช." และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
1074
02 พ.ย. 2560
709 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทในการบริหารสัญญา เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุ และจัดซื้จัดจ้างของหน่วยงานให้ก้าวทัน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
02 พ.ย. 2560
710 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของขณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ในมาตรฐานการตรวจสอบ โครงสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรวจสอบงานผิ ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
02 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  71 |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146