ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1441 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1949
12 มิ.ย. 2552
1442 แนวทางการจัดตั้งชุมชนย่อย เพื่อการพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
12455
02 มิ.ย. 2552
1443 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ที่ ยล 51008/ว 1119 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1762
25 พ.ค. 2552
1444 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1977
07 พ.ค. 2552
1445 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. (มท 0892.4/ว 435 ลว .11 ก.พ.48 ประกอบข้อ 1.7 ด้านการบริหารจัดการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
92451
01 พ.ค. 2552
1446 สรุปพรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
8372
24 เม.ย. 2552
1447 สาน์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 24 เมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1529
23 เม.ย. 2552
1448 ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จในงานบริการประชาชนของ อปท. (ประกอบข้อ 1.6 ด้านการบริหารจัดการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1659
22 เม.ย. 2552
1449 คู่มือการใช้งานเมนูเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
1849
22 เม.ย. 2552
1450 คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
1607
25 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  145 |146|  |147|  |148|  |149|  |150