ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
26 ต.ค. 2563
132 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1082
26 ต.ค. 2563
133 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าสารการรับสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
988
26 ต.ค. 2563
134 ประกาศเวลาและสถานที่สอบ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
968
26 ต.ค. 2563
135 การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1210
19 ต.ค. 2563
136 ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1284
15 ต.ค. 2563
137 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
991
12 ต.ค. 2563
138 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวินัย การสอบสวนทางวินัย ความรับผิดละเมิด การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมาตรการบังคับทางการปกครองตามกฎหมายและหนังสือสั่งการใหม่ประจำปี 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1238
05 ต.ค. 2563
139 ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1297
30 ก.ย. 2563
140 ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1113
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14 |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146