ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1401 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1938
12 มิ.ย. 2552
1402 แนวทางการจัดตั้งชุมชนย่อย เพื่อการพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
12430
02 มิ.ย. 2552
1403 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ที่ ยล 51008/ว 1119 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1753
25 พ.ค. 2552
1404 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1968
07 พ.ค. 2552
1405 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. (มท 0892.4/ว 435 ลว .11 ก.พ.48 ประกอบข้อ 1.7 ด้านการบริหารจัดการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
91947
01 พ.ค. 2552
1406 สรุปพรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
8361
24 เม.ย. 2552
1407 สาน์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 24 เมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1521
23 เม.ย. 2552
1408 ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จในงานบริการประชาชนของ อปท. (ประกอบข้อ 1.6 ด้านการบริหารจัดการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1650
22 เม.ย. 2552
1409 คู่มือการใช้งานเมนูเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
1840
22 เม.ย. 2552
1410 คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
1599
25 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  141 |142|  |143|  |144|  |145|  |146