ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1064
12 ก.ค. 2561
652 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
03 ก.ค. 2561
653 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1362
28 มิ.ย. 2561
654 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1073
22 มิ.ย. 2561
655 การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1319
08 มิ.ย. 2561
656 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1169
06 มิ.ย. 2561
657 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักดนตรีวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1009
04 มิ.ย. 2561
658 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1071
01 มิ.ย. 2561
659 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการและประสบการณ์การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1053
01 มิ.ย. 2561
660 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1123
28 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  66 |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146