ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1000
28 ม.ค. 2562
592 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
988
28 ม.ค. 2562
593 รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1167
22 ม.ค. 2562
594 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1030
21 ม.ค. 2562
595 รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนบุคคลมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1097
18 ม.ค. 2562
596 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
1063
16 ม.ค. 2562
597 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1075
15 ม.ค. 2562
598 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1046
14 ม.ค. 2562
599 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1072
11 ม.ค. 2562
600 ขอเชิญรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1073
09 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  60 |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146