ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
801 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลดเอกสาร
1063
13 ก.ค. 2559
802 สำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
1030
13 ก.ค. 2559
803 การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
1123
12 ก.ค. 2559
804 โครงการฝึกอบรมบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1104
12 ก.ค. 2559
805 ขอความร่วมมือประกาศประมูลราคาเช่าอาคารตลาดนัดคอกช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1040
11 ก.ค. 2559
806 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
1162
08 ก.ค. 2559
807 การประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1069
01 ก.ค. 2559
808 ความรุ็เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1126
01 ก.ค. 2559
809 ปฏิทินการคัดเลือกของ อบต.รอบเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1117
30 มิ.ย. 2559
810 ปฏิทินการสอบคัดเลือกของ อบต. (รอบเดือนกันยายน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
1088
30 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  81 |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146