ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโรค ครั้งที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
13 พ.ย. 2562
2 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 พ.ย. 2562
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
31 ต.ค. 2562
4 ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
85
31 ต.ค. 2562
5 ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
31 ต.ค. 2562
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 ต.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 ต.ค. 2562
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
28 ต.ค. 2562
9 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แฟนเพจ (Facebook Fanpage) "กระทรวงมหาดไทย PR" ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ต.ค. 2562
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100