ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติการชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
22 พ.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงาน่สวนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผูปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
22 พ.ค. 2563
3 การแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
20 พ.ค. 2563
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยในสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 พ.ค. 2563
5 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
19 พ.ค. 2563
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้อราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
107
19 พ.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
83
19 พ.ค. 2563
8 กิจกรรมสินค้าธงฟ้า - สินค้าฮาลานต้านภัย COVID - 19 จังหสัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
18 พ.ค. 2563
9 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อลิ้นจี่จากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 พ.ค. 2563
10 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ดาวน์โหลดเอกสาร
176
15 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117