ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 พ.ย. 2564
2 จอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 พ.ย. 2564
3 ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารสา่วนจังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลดเอกสาร
200
25 พ.ย. 2564
4 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานความปกติใหม่ (New Normal) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 พ.ย. 2564
5 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานความปกติใหม่ (New Normal) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 พ.ย. 2564
6 รับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
23 พ.ย. 2564
7 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
23 พ.ย. 2564
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 พ.ย. 2564
9 รับโฮนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 พ.ย. 2564
10 ขยายวันรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
22 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160