อำเภอเมืองยะลา
อำเภอกรงปินัง
อำเภอบันนังสตา
อำเภอยะหา
อำเภอรามัน
  อบจ.ยะลา   อบต.กรงปินัง   เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง   เทศบาลตำบลปะแต   เทศบาลตำบลโกตาบารู
  เทศบาลนครยะลา   อบต.ปุโรง   เทศบาลตำบลบันนังสตา   เทศบาลตำบลยะหา   เทศบาลตำบลบาลอ
  เทศบาลเมืองสะเตงนอก   อบต.สะเอะ   อบต.ตลิ่งชัน   อบต.กาตอง   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์
  เทศบาลตำบลท่าสาป   อบต.ห้วยกระทิง   อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ   อบต.ตาชี   อบต.กอตอตือร๊ะ
  เทศบาลตำบลบุดี
อำเภอกาบัง
  อบต.ถ้ำทะลุ   อบต.บาโงยซิแน   อบต.กายูบอเกาะ
  เทศบาลตำบลยุโป   อบต.กาบัง   อบต.บันนังสตา   อบต.บาโร๊ะ   อบต.กาลอ
  เทศบาลตำบลลำใหม่   อบต.บาละ   อบต.บาเจาะ   อบต.ยะหา   อบต.กาลูปัง
  อบต.ตาเซะ
อำเภอธารโต
อำเภอเบตง
  อบต.ละแอ   อบต.เกะรอ
  อบต.บันนังสาเรง   เทศบาลตำบลคอกช้าง   เทศบาลเมืองเบตง     อบต.จะกว๊ะ
  อบต.เปาะเส้ง   อบต.คีรีเขต   เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์     อบต.ตะโละหะลอ
  อบต.พร่อน   อบต.ธารโต   อบต.ตาเนาะแมเราะ     อบต.ท่าธง
  อบต.ยะลา   อบต.บ้านแหร   อบต.ยะรม     อบต.เนินงาม
  อบต.ลำพะยา   อบต.แม่หวาด   อบต.อัยเยอร์เวง     อบต.บาโงย
  อบต.ลำใหม่         อบต.บือมัง
  อบต.ลิดล         อบต.ยะต๊ะ
  อบต.หน้าถ้ำ         อบต.วังพญา
  อบต.อาซ่อง