กระดานเสวนา
- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้
ค้นหา
คำถามที่ หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
06603 รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี และ จพง.พัสดุ
โดย : คนท้องถ่ิน   เมื่อ : 2019-12-27 11:31:21
 
424
0
06602 รับโอนย้าย จพง.พัสดุ จ.นครศรีธรรมราช
โดย : อบต.ชะอวด จ.นครศรีฯ   เมื่อ : 2019-12-20 14:58:24
 
172
0
06596 รับโอนย้าย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ-ชำนาญการ
โดย : เอมจิต   เมื่อ : 2019-12-11 13:30:49
 
353
0
06589 รับโอน (ย้าย)
โดย : นักทรัพยากรบุคคล   เมื่อ : 2019-11-26 11:37:56
 
563
0
06571 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) นวก.สาธารณสุข,จพง.พัสดุ
โดย : นักทรัพยากรบุคคล   เมื่อ : 2019-11-21 14:47:25
 
223
0
06554 รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี และ จพง.พัสดุ
โดย : คนท้องถ่ิน   เมื่อ : 2019-11-06 11:06:13
 
267
0
06553 ประชาสัมพันธ์รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก)
โดย : อบต.พร่อน อ.เมือง   เมื่อ : 2019-11-04 12:47:16
 
391
0
06545 นักวิชาการเงิน
โดย : นัก   เมื่อ : 2019-10-31 12:54:58
 
296
1
06536 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลว่างในเขต อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โดย : 123   เมื่อ : 2019-10-25 13:43:51
 
385
1
06529 รับโอนพนักงานส่วนตำบล
โดย : นักทรัพยากรบุคคล    เมื่อ : 2019-10-15 15:40:43
 
623
1
06506 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อ : 2019-09-25 15:43:54
 
619
0
06505 รบกวนส่งลิงค์สำเนาหนังสือ ยล 0023.5/ว 1073 ลว.5กันยายน 2562หน่อยค่ะ
โดย : น.ส.นุรจีฮาน เจ๊ะมัน   เมื่อ : 2019-09-24 10:47:46
 
255
0
06504 ตำแหน่งและอัตราว่าง ที่ขอใช้บัญชี
โดย : เด็กสอบได้   เมื่อ : 2019-09-23 21:36:24
 
552
0
06503 มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9 ไม่มีหรอครับ
โดย : 2999   เมื่อ : 2019-09-20 14:10:29
 
362
1
06502 อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับโอน นายช่างโยธา จพง.พัสดุ ด่วน
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อ : 2019-09-20 13:14:39
 
209
0
06501 หนังสือที่ ยล0023.5/ว1073 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
โดย : จนท.การเงิน   เมื่อ : 2019-09-20 10:23:26
 
328
0
06500 หนังสือที่ ยล0023.5/ว1073 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
โดย : จนท.การเงิน   เมื่อ : 2019-09-20 10:23:21
 
148
0
06494 มีตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนที่ไหนว่างบ้าง ปัตตานี ยะลา
โดย : คนชมุชน   เมื่อ : 2019-09-09 14:52:47
 
242
0
06463 อยากทราบว่า อปท.ไหนขอใช้บัญชี จพง.จัดเก็บฯบ้างค่ะ
โดย : ณัจฉรียาภรณ์    เมื่อ : 2019-08-16 10:55:41
 
164
0
06462 มีตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนหรือนักสังคมสงเคราะห์ จังหวัดยะลา ตำแหน่งว่างรับโอนย้ายบ้างค่ะ
โดย : ฟา   เมื่อ : 2019-08-08 18:20:36
 
260
0
06461 ขอให้ลงหนังสือ แจ้งการจัดสรรฯ ด้วย
โดย : pon   เมื่อ : 2019-08-07 11:07:38
 
244
0
06460 รับโอน นิติกร
โดย : ทต.จองถนน   เมื่อ : 2019-07-30 11:10:40
 
309
0
06410 อบต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา รับโอนพนักงานส่วนตำบล
โดย : งานบริหารงานบุคคล   เมื่อ : 2019-07-09 12:42:18
 
680
0
06401 หาคนที่อยากโอนย้ายมาใกล้เมืองปัตตานี ตำแหน่งจพง.ธุรการ
โดย : คนไกลบ้าน   เมื่อ : 2019-07-06 00:02:35
 
359
0
06400 หาคนแทนนักจัดการงานทะเบียนฯทม.โพธาราม ราชบุรี
โดย : นนท์   เมื่อ : 2019-07-03 14:12:10
 
195
0
06399 มีตำแหน่งจพง.ธุรการ จังหวัดยะลา ที่ไหนว่างรับโอนย้ายบ้างคะ
โดย : คนแค่ๆ   เมื่อ : 2019-06-23 23:00:46
 
539
0
06397 รับโอน
โดย : อบต.กาบัง   เมื่อ : 2019-06-17 15:11:11
 
489
0
06396 หาคนแทน วิเคราะห์ สทิงพระ
โดย : nana   เมื่อ : 2019-06-14 10:55:05
 
349
0
06395 อบจ.ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562
โดย : ฝ่ายบุคคล อบจ.ยะลา   เมื่อ : 2019-06-12 17:22:53
 
453
0
06394 อบจ.ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562
โดย : ฝ่ายบุคคล อบจ.ยะลา   เมื่อ : 2019-06-12 17:22:47
 
229
0
06393 รับโอนย้ายตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ในเตา จ.ตรัง
โดย : อบต.ในเตา   เมื่อ : 2019-06-04 09:21:27
 
276
0
06392 เจ้าพนักงานสาธารสุข
โดย : นักทรัพยฯ   เมื่อ : 2019-05-30 15:52:34
 
294
0
06391 สอบถามตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข
โดย : ชยพัทธ์   เมื่อ : 2019-05-29 17:44:58
 
321
2
06390 ต้องการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง
โดย : ย้ายสับเปลี่ยน   เมื่อ : 2019-05-29 09:16:44
 
541
1
06389 รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ
โดย : กองคลัง   เมื่อ : 2019-05-28 14:27:19
 
263
0
06388 อบต.ยะหารับโอนพนักงานส่วนตำบล
โดย : โทร. 073-291434   เมื่อ : 2019-05-17 14:49:53
 
771
0
06387 รับโอน(ย้าย) จพง.การเงิน และ จพง.พัสดุ
โดย : อบต.ตาเซะ   เมื่อ : 2019-05-17 14:30:07
 
396
0
06386 ประชาสัมพันธ์รับโอน นิติกร(ปก./ชก)
โดย : เทศบาลตำบลบุดี   เมื่อ : 2019-04-30 10:25:14
 
562
1
06385 รับโอน
โดย : อบต.กาบัง   เมื่อ : 2019-04-09 10:06:06
 
814
0
06384 สอบถามตำแหน่งว่าง
โดย : อยากย้าย   เมื่อ : 2019-03-27 13:05:42
 
1050
0
- ข่าวประกาศ   - คำถามใหม่   - คำถามเก่า   - คำถามที่ถูกตอบแล้ว   - คำถามที่มีคนตอบมาก   - คำถามที่มีรูป
[หน้าก่อน = 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8/158 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158