กระดานเสวนา
- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้
ค้นหา
คำถามที่ หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
07070 อบต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา รับโอนย้าย 1 ตำแหน่ง
โดย : ผอ.กองช่าง    เมื่อ : 2021-01-29 15:27:49
 
288
0
07069 อบต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี รับโอนย้าย 5 ตำแหน่ง
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อ : 2021-01-27 16:17:46
 
444
0
07068 รับโอนย้าย
โดย : จพง.การเงินและบัญชี   เมื่อ : 2021-01-25 11:11:53
 
406
0
07067 รับโอน(ย้าย)
โดย : นี   เมื่อ : 2021-01-24 20:13:38
 
419
0
07066 รับโอน(ย้าย)
โดย : นักทรัพยากรบุคคล   เมื่อ : 2021-01-22 09:31:08
 
513
0
07065 จพง.พัสดุ กำลังจะว่าง
โดย : abc   เมื่อ : 2021-01-21 13:48:27
 
392
0
07064 อบต.กาบัง
โดย : อบต.กาบัง   เมื่อ : 2021-01-21 13:21:20
 
403
0
07063 อบต.กาบัง
โดย : อบต.กาบัง   เมื่อ : 2021-01-21 13:21:13
 
234
1
07062 อบต.กาบัง
โดย : อบต.กาบัง   เมื่อ : 2021-01-21 13:21:00
 
207
0
07061 รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล อบต.กาตอง
โดย : รก.หัวหน้าสป.   เมื่อ : 2021-01-19 11:48:28
 
356
0
07060 อบต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
โดย : นักทรัพยากรบุคคล   เมื่อ : 2021-01-19 10:52:16
 
313
0
07059 อบต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับโอน(ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล ชก/ปก
โดย : อบต.ราตาปันยัง   เมื่อ : 2021-01-18 14:56:19
 
252
0
07058 ต้องการย้าย
โดย : Nu   เมื่อ : 2021-01-14 13:37:02
 
474
1
07057 รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โดย : อบต.สะเอะ   เมื่อ : 2021-01-14 11:47:05
 
275
0
07056 อบต.ตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
โดย : ชินพัฒน์   เมื่อ : 2021-01-13 15:38:07
 
403
0
07055 อบต.ตาชี ับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
โดย : ชินพัฒน์   เมื่อ : 2021-01-13 15:34:47
 
265
0
07054 ท้องถิ่นไหนอำเภอเมืองยะลา วิศวกรโยธา ว่าง บ้าง ครับ
โดย : วิศวกรบ้านเกิด   เมื่อ : 2021-01-12 20:36:23
 
280
2
07053 อบต.สาคอบน อ.มายอ รับโอนย้าย นักทรัพยากรบุคคล
โดย : อบต.สาคอบน   เมื่อ : 2021-01-12 16:04:27
 
251
0
07052 รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย : นักทรัพยากรบุคคล   เมื่อ : 2021-01-08 12:53:35
 
311
0
07051 รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย : นักทรัพยากรบุคคล   เมื่อ : 2021-01-08 12:53:29
 
232
0
07050 เทศบาลตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานครู
โดย : เทศบาลตำบลขุนทะเล    เมื่อ : 2021-01-06 15:53:57
 
203
0
07049 เทศบาลตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานครู
โดย : เทศบาลตำบลขุนทะเล    เมื่อ : 2021-01-06 15:53:32
 
117
0
07036 อบต.พร่อน อ.เมืองยะลา รับโอนพนักงานส่วนตำบล
โดย : นักทรัพยากรบุคคล   เมื่อ : 2020-12-30 12:03:36
 
435
0
07035 อบต.ตาเนาะแมเราะ รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
โดย : นักทรพยากรบุคคล   เมื่อ : 2020-12-28 13:07:38
 
319
2
07034 เทศบาลตำบลเทพารับโอน(ย้าย) 3 ตำแหน่ง
โดย : นักทรัพฯ ทต.เทพา   เมื่อ : 2020-12-25 16:00:23
 
415
1
07033 หาประสบการณ์
โดย : ครูศิรัญ   เมื่อ : 2020-12-13 11:30:17
 
665
7
07032 เทศบาลตำบลเทพารับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ
โดย : นักทรัพฯ ทต.เทพา   เมื่อ : 2020-12-07 09:17:22
 
487
0
07031 ต้องการหาประสบการณ์
โดย : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   เมื่อ : 2020-12-03 17:37:08
 
514
1
07030 รับโอน
โดย : ผช.นักทรัพย์   เมื่อ : 2020-12-03 10:05:26
 
606
0
07029 อบต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษา
โดย : อบต.ราตาปันยัง   เมื่อ : 2020-12-01 11:52:08
 
310
0
07028 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
โดย : อบต.ยะลา   เมื่อ : 2020-11-30 16:04:03
 
671
2
07027 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
โดย : อบต.ท่าข้าม จ.ตรัง   เมื่อ : 2020-11-27 09:33:43
 
295
0
07026 อบต.กาลูปัง รับโอนย้ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย : บุคคล   เมื่อ : 2020-11-26 15:39:50
 
291
1
07025 รับโอนพนักงานส่วนตำบล
โดย : นักทรัพยากรบุคคล   เมื่อ : 2020-11-26 10:59:47
 
395
1
07024 รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
โดย : อบต.บาโร๊ะ   เมื่อ : 2020-11-24 13:23:37
 
415
0
07023 อบต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับโอน(ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล ชก/ปก
โดย : อบต.ราตาปันยัง   เมื่อ : 2020-11-13 11:35:45
 
249
0
07022 รับโอนย้าย
โดย : อบต.ทุ่งพลา   เมื่อ : 2020-11-13 08:39:30
 
414
0
07021 อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โดย : นวก.   เมื่อ : 2020-11-12 15:18:35
 
220
0
07020 อบต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับโอน(ย้าย) ผอ.กองการศึกษาฯ
โดย : อบต.ราตาปันยัง   เมื่อ : 2020-11-11 14:23:22
 
206
0
07019 อบต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับโอน(ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก 1 ตำแหน่ง
โดย : อบต.ราตาปันยัง   เมื่อ : 2020-11-11 11:16:51
 
184
1
- ข่าวประกาศ   - คำถามใหม่   - คำถามเก่า   - คำถามที่ถูกตอบแล้ว   - คำถามที่มีคนตอบมาก   - คำถามที่มีรูป
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/158 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158