กระดานเสวนา
- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้
ค้นหา
คำถามที่ หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
05330 พิชิตกุนุงซิลิปัตอันซีนทะเลหมอกเบตง
โดย : ป.อารี   เมื่อ : 2015-01-24 17:49:39
 
512
0
05329 รับโอนย้ายนิติกร ทต.คลองขุด จ.สตูล
โดย : ทต.คลองขุด   เมื่อ : 2015-01-23 14:00:40
 
341
0
05328 อบต.เกาะศรีบอยา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ
โดย : อบต.เกาะศรีบอยา   เมื่อ : 2015-01-22 16:20:36
 
301
0
05327 ตรวจโบนัส
โดย : คนท้องถิ่นอยากรู้   เมื่อ : 2015-01-22 14:57:26
 
682
3
05326 เมื่อไรจะตรวจโบนัส
โดย : พนง.   เมื่อ : 2015-01-22 09:28:37
 
556
1
05325 รับโอนย้าย จพง.พัสดุ จพง.จัดเก็บฯ นักพัฒฯ
โดย : รับโอนย้าย จพง.พัสดุ   เมื่อ : 2015-01-21 14:18:08
 
413
0
05324 รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ และบุคลากร
โดย : ปลัด ฮุซนี ดือเร๊ะ   เมื่อ : 2015-01-21 13:48:10
 
496
0
05323 รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา สันทนาการ
โดย : นักวิชาการศึกษา   เมื่อ : 2015-01-20 19:26:17
 
400
0
05322 รับโอนย้าย 2 ตำแหน่ง ด่วน
โดย : บุคลากร   เมื่อ : 2015-01-19 10:54:56
 
618
0
05321 ลาป๋วยเกิน 15 วัน โดยมีใบรับรองแพทย์สามารถเบิกเงินค่าเสี่ยงภัยได้หรือไม่
โดย : 111   เมื่อ : 2015-01-17 12:21:09
 
721
7
05320 รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ ทต.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
โดย : บุคลากร   เมื่อ : 2015-01-16 14:56:10
 
259
0
05319 หนังสือจว.ยะลา 0023.5/8875 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 หาไม่เจอค่ะ
โดย : นุรจีฮาน เจ๊ะมัน   เมื่อ : 2015-01-16 12:07:29
 
402
1
05318 หนังสือจว.ยะลา 0023.5/8875 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 หาไม่เจอค่ะ
โดย : นุรจีฮาน เจ๊ะมัน   เมื่อ : 2015-01-16 12:07:09
 
293
0
05317 รับโอนย้ายพนักงาน
โดย : นายอภิรักษ์ รบบานา   เมื่อ : 2015-01-15 13:53:42
 
491
0
05316 ขอให้ตรวจสอบการทำงานของ ทม.สะเตงนอก
โดย : ผู้ได้รับผลกระทบ   เมื่อ : 2015-01-14 08:20:01
 
1245
10
05315 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา
โดย : ช่าง   เมื่อ : 2015-01-14 00:31:54
 
473
0
05314 ความถูกต้องกับพวกพ้อง
โดย : bm   เมื่อ : 2015-01-13 11:16:57
 
767
3
05313 รับโอน (ย้าย) จพง.สาธารณสุขชมชน
โดย : บุคลากร   เมื่อ : 2015-01-12 16:35:36
 
389
0
05312 เงินโบนัส
โดย : คนท้องถิ่นอยากรู้   เมื่อ : 2015-01-12 15:11:37
 
535
0
05311 ประชุม มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 1/2558
โดย : พนักงานส่วนท้องถิ่น   เมื่อ : 2015-01-12 10:30:36
 
634
1
05310 รับโอนย้าย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดย : ทต.บุดี   เมื่อ : 2015-01-09 12:58:57
 
329
0
05309 รับโอนย้าย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดย : ทต.บุดี   เมื่อ : 2015-01-09 12:56:45
 
286
0
05308 รับโอน จพง.การเงินฯ ยะลา
โดย : คนท้องถิ่น   เมื่อ : 2015-01-09 11:02:13
 
390
0
05307 ตารางตรวจโบนัส
โดย : อบต.   เมื่อ : 2015-01-08 13:17:18
 
634
0
05306 ปลัดเทศบาลปล่อยให้ข้าราชการและลูกจ้างกินเหล้าในสถานที่ราชการเทศบาล
โดย : กุ๊กไก่   เมื่อ : 2015-01-07 20:57:58
 
855
6
05305 เรียนถามผู้รู้
โดย : พนักงานส่วนท้องถิ่น   เมื่อ : 2015-01-07 17:39:31
 
483
1
05304 โบนัส
โดย : พนักงานท้องถิ่น   เมื่อ : 2015-01-07 09:50:50
 
488
0
05303 อยากย้ายในเขตอำเภอเมือง
โดย : yala   เมื่อ : 2015-01-07 09:46:26
 
581
4
05302 บัญชี 3
โดย : อปท.ในเมือง   เมื่อ : 2015-01-06 15:05:37
 
575
3
05301 รับโอนย้าย จพง.พัสดุ จพง.จัดเก็บรายได้
โดย : บุคลากร อบต.ลิดล   เมื่อ : 2015-01-06 11:08:51
 
370
0
05300 ย้าย เขต.อ.เมืองยะลา
โดย : 555   เมื่อ : 2015-01-06 09:44:57
 
531
2
05299 รับโอนย้ายพัสดุ
โดย : 889   เมื่อ : 2015-01-04 20:44:38
 
458
2
05298 รับโอนย้าย
โดย : บุคลากร   เมื่อ : 2014-12-30 10:54:43
 
445
0
05297 อบต.ตาเนาะแมเราะ รับโอนพนักงานส่วนตำบล
โดย : นวช.การเงิน   เมื่อ : 2014-12-28 14:50:03
 
524
0
05296 อยากให้เข้าใจผู้ปฏิบัติ
โดย : เหนื่อยใจ...   เมื่อ : 2014-12-25 20:52:17
 
751
4
05295 ใครต้องการผอ.ช่างบ้างครับ
โดย : ช่างตานี   เมื่อ : 2014-12-25 14:44:02
 
566
3
05294 รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
โดย : บุคลากร   เมื่อ : 2014-12-25 10:27:33
 
427
0
05293 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
โดย : หนสป.   เมื่อ : 2014-12-24 15:22:15
 
563
0
05292 อบต.บือมัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล
โดย : บุคลากร บือมัง   เมื่อ : 2014-12-23 11:30:19
 
634
0
05291 อบต.ยะรม รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
โดย : บุคลากร.อบต.ยะรม   เมื่อ : 2014-12-23 11:11:38
 
546
1
- ข่าวประกาศ   - คำถามใหม่   - คำถามเก่า   - คำถามที่ถูกตอบแล้ว   - คำถามที่มีคนตอบมาก   - คำถามที่มีรูป
[หน้าก่อน = 27] กำลังแสดงหน้าที่ 28/158 [หน้าถัดไป = 29]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158