กระดานเสวนา
- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้
ค้นหา
คำถามที่ หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
05410 26มีค2558
โดย : 26มีค.2558   เมื่อ : 2015-03-30 10:19:42
 
876
1
05409 ของอุดรธานี อุบล มหาสารคาม อยุธยา สอบใหม่ทั้งหมดข้อสอบจาก กรม
โดย : เม   เมื่อ : 2015-03-29 22:07:45
 
564
0
05408 อบต.กาบัง
โดย : อบต.กาบัง   เมื่อ : 2015-03-27 13:53:26
 
572
0
05407 อบต.กาบัง
โดย : อบต.กาบัง   เมื่อ : 2015-03-27 13:53:17
 
320
0
05406 การประชุม ก.กลาง
โดย : ก.กลาง   เมื่อ : 2015-03-27 11:37:58
 
530
0
05405 ที่ไหนมีตำแหน่งนักวิชาการศึกษาว่างบ้างค่ะ
โดย : aa   เมื่อ : 2015-03-27 11:23:17
 
430
3
05404 มติ ก.เดือนนี้ ออกวันไหนครับ
โดย : คนท้องถิ่น   เมื่อ : 2015-03-26 14:05:22
 
657
5
05403 รับโอน(ย้าย)
โดย : กองคลัง   เมื่อ : 2015-03-23 14:43:20
 
779
0
05402 จัดส่งเอกสารการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อปท. ปี 2557
โดย : ก.พถ. สถจ.ยะลา   เมื่อ : 2015-03-23 11:16:55
 
475
0
05401 เลขที่หนังสือการจัดทำบัญชีถือจ่ายเเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก
โดย : ก.พถ. สถจ.ยะลา   เมื่อ : 2015-03-20 08:56:02
 
486
0
05400 อบต.ห้วยลึก รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อ : 2015-03-18 20:17:37
 
290
0
05399 อบต.เมาะมาวี รับโอน จพง.พัสดุ และ จพง.จัดเก็บรายได้ ติดต่อ 073-483068
โดย : อบต.เมาะมาวี   เมื่อ : 2015-03-18 15:16:31
 
319
0
05398 บริการรับฝากรถยนต์ / มอไชด์ ยะลา
โดย : man   เมื่อ : 2015-03-18 14:36:04
 
3965
7
05397 ที่ใหนรับโอนย้ายหน.ส่วนการศึกษาบ้าง
โดย : ma   เมื่อ : 2015-03-18 14:11:42
 
343
0
05396 เจ้าพนักงานธุรการ
โดย : ดาเรีย   เมื่อ : 2015-03-18 10:39:01
 
481
1
05395 นายกถูกใบแดง หรือ หมดวาระ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและ ก.จังหวัดอนุมัติบรรจุได้
โดย : แจ้งข่าวด่วน   เมื่อ : 2015-03-17 20:32:45
 
359
0
05394 (สน.บถ.) ก.กลาง ที่มท 0809.2/ว29 ลงวันที่17/03/2558
โดย : แจ้ง   เมื่อ : 2015-03-17 13:08:53
 
304
0
05393 ดูที่ประกาศ ก.กลางนะ ซักซ้อมแนวทางหลักเกณฑ์หใ่การสอบบัญชีเก่าใช้ได้ 2 ปีบรรจุได้
โดย : แจ้งข่าวด่วนที่สุด   เมื่อ : 2015-03-17 11:59:57
 
287
0
05392 แจ้งข่าวด่วนที่สุดบัญชีเก่าอายุ 2 ปียังใช้ได้ไม่หมดอายุ
โดย : แจ้งข่าวด่วนที่สุด   เมื่อ : 2015-03-17 11:57:44
 
275
0
05391 อยากรู้
โดย : ข้าราชการน้องใหม่   เมื่อ : 2015-03-16 14:13:05
 
454
1
05390 รับโอน ผอ.กองคลัง
โดย : บุคลากร   เมื่อ : 2015-03-16 11:40:21
 
419
0
05389 รับโอนค่ะ
โดย : กจ.สป   เมื่อ : 2015-03-13 14:33:52
 
499
0
05388 อบต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา รับโอนพนักงานหลายตำแหน่ง
โดย : อบต.คลองแดน   เมื่อ : 2015-03-13 12:01:18
 
522
0
05387 รับโอนย้าย
โดย : สป.   เมื่อ : 2015-03-12 11:40:29
 
576
1
05386 ตอนนี้ อปท.สั่งบรรจุข้าราชการใหม่ที่ขึ้นบัญชีได้แล้วแต่ต้องจัดสอบถูกต้องเท่านั้น
โดย : seryu   เมื่อ : 2015-03-12 11:39:18
 
451
0
05385 ด่วน เทศบาลตำบลท่าแพ นครศรีธรรมราช รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ๒ตำแหน่ง
โดย : บุคลากร   เมื่อ : 2015-03-12 10:28:11
 
372
0
05384 หนังสอ มท.0809.2/ว24 ปล้ดล้อคบรรจุข้ราชการ อปท.ได้
โดย : แจ้งข่าว   เมื่อ : 2015-03-12 10:05:45
 
438
0
05383 บรรจุได้
โดย : แจ้งข่าว   เมื่อ : 2015-03-12 10:04:21
 
358
0
05382 ปลดล็อคบรรจุข้าราชการ อปท.ได้แล้วหากทำถูกต้อง ก.จังหวัดรับรองบัญชี
โดย : แจ้งข่าว   เมื่อ : 2015-03-12 10:03:03
 
1881
0
05381 หาหนังสือจังหวัด ยล 0023.3/ ว 1181 กับ ยล 0023.2/ ว 1577 ไม่เจอค่ะ
โดย : อบต.บาเจาะ   เมื่อ : 2015-03-11 10:32:38
 
398
0
05380 รับโอนย้าย
โดย : วัฒน์   เมื่อ : 2015-03-10 20:42:47
 
453
0
05379 ไม่ใช้ระบบแท่งได้ไหม
โดย : แบบสอบถาม   เมื่อ : 2015-03-09 23:07:06
 
493
2
05378 ตำแหน่งนักพัฒน์ ที่ไหนว่างบ้าง
โดย : สอบถาม   เมื่อ : 2015-03-09 23:02:49
 
430
1
05377 ที่ไหนเปิดสอบหัวหน้า สป
โดย : คนท้องถิ่น   เมื่อ : 2015-03-09 22:48:49
 
372
0
05376 ที่ไหนรับโอนย้าย ผอ.กองคลัง
โดย : อปท   เมื่อ : 2015-03-09 22:44:41
 
446
2
05375 ที่ไหนรับโอนย้าย ผอ.กองคลัง
โดย : seven   เมื่อ : 2015-03-09 22:42:46
 
330
1
05374 คนท้องถิ่น
โดย : คนท้องถิื่น   เมื่อ : 2015-03-09 11:22:41
 
600
2
05373 ขอถามหัวหน้าจังหวัดท้องถ่ิน..
โดย : ตนลำพยา   เมื่อ : 2015-03-07 09:58:07
 
1173
3
05372 รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี ทต.ยะหา
โดย : การเงิน   เมื่อ : 2015-03-06 17:03:45
 
274
0
05371 ที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือนักวิชาการเงินบ้าง
โดย : ึสส   เมื่อ : 2015-03-06 16:05:47
 
363
5
- ข่าวประกาศ   - คำถามใหม่   - คำถามเก่า   - คำถามที่ถูกตอบแล้ว   - คำถามที่มีคนตอบมาก   - คำถามที่มีรูป
[หน้าก่อน = 25] กำลังแสดงหน้าที่ 26/158 [หน้าถัดไป = 27]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158