กระดานเสวนา
- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้
ค้นหา
คำถามที่ หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
06182 หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ที่ ยล0023.3/ว891 ลว.27 กันยายน 2560
โดย : จนท.   เมื่อ : 2017-10-10 11:18:39
 
178
0
06181 อบต.ตาชี รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
โดย : หน.สป   เมื่อ : 2017-10-06 11:38:12
 
393
0
06180 รับโอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
โดย : ก้อย   เมื่อ : 2017-10-01 16:22:10
 
350
0
06179 รับโอน(ย้าย)นักพัฒนาชุมชน
โดย : จูน   เมื่อ : 2017-09-29 15:05:03
 
250
0
06178 เชียงใหม่ รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย : เป้า   เมื่อ : 2017-09-14 11:10:29
 
247
0
06177 เจ้าหน้าที่
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อ : 2017-09-12 15:21:42
 
307
0
06176 อยากย้าย
โดย : คนอยากย้าย   เมื่อ : 2017-09-11 09:17:58
 
478
4
06175 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โดย : รบกวนส่ง   เมื่อ : 2017-08-29 09:17:16
 
307
0
06174 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ยล๐๐๒๓.๔/ว๗๗๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย : จนท.   เมื่อ : 2017-08-28 14:20:07
 
280
0
06173 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ยล๐๐๒๓.๔/ว๗๗๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย : จนท.   เมื่อ : 2017-08-28 14:20:00
 
188
0
06172 เรียน งานบุคคลท้องถิ่น
โดย : รอความหวัง   เมื่อ : 2017-08-15 11:58:10
 
543
3
06171 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมีปัญหามากที่สุด
โดย : 222   เมื่อ : 2017-08-10 12:03:56
 
285
0
06170 รับโอนย้าย(นักทรัพยากรบุคคล)ทต.ยะหา
โดย : นักทรัพยากรบุคคล   เมื่อ : 2017-08-02 11:40:18
 
336
0
06169 รับโอนย้ายจพง.พัสดุ
โดย : อบต.ตล.   เมื่อ : 2017-07-27 15:10:23
 
224
0
06168 ต้องการหาคนแทน
โดย : จพง.พัสดุ   เมื่อ : 2017-07-27 15:06:04
 
301
2
06167 สอบเปลี่ยนสายงาน
โดย : พนักงานส่วนท้องถิ่น   เมื่อ : 2017-07-27 09:05:47
 
372
0
06166 ต้องการโอนย้าย
โดย : 026   เมื่อ : 2017-07-20 10:27:45
 
393
1
06165 รับโอน
โดย : ทต.โกตาบารู   เมื่อ : 2017-07-20 09:42:11
 
419
2
06164 รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อบต.ท่าขนาน)
โดย : อบต.ท่าขนาน   เมื่อ : 2017-07-20 09:32:33
 
203
0
06163 แจ้งผู้ว่า
โดย : คนในพื้นที่บ่นให้ฟัง   เมื่อ : 2017-07-20 03:28:59
 
286
0
06162 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โดย : 11   เมื่อ : 2017-07-02 19:38:54
 
239
0
06161 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โดย : 1   เมื่อ : 2017-07-02 19:37:17
 
230
1
06160 นักวิชาการเงินและบัญชี
โดย : รอความหวัง   เมื่อ : 2017-07-01 15:07:54
 
331
3
06159 หาคนแทน จพง.ธุรการ
โดย : จนท   เมื่อ : 2017-06-30 12:10:02
 
323
4
06158 จพ.ธุรการ
โดย : จ้า   เมื่อ : 2017-06-25 07:19:44
 
275
0
06157 ตำแหน่งว่าง
โดย : som   เมื่อ : 2017-06-16 10:43:20
 
440
0
06156 การบรรยาย ของ ปปช.
โดย : กรรมการตรวจรับงานจ้า   เมื่อ : 2017-06-08 10:32:43
 
435
1
06155 เมื่อใดถึงกำหนดปรับกรอบอาวุโสครับ..........เลยคุณสมบัติฯมาแล้วครับ
โดย : ที่ยืนเล็กๆในหมู่เหล่า   เมื่อ : 2017-06-07 14:38:10
 
363
4
06154 จพง.ธุรการจะย้ายมา อ.เมือง สุราษฎร์ธานีบ้างไหม
โดย : pp   เมื่อ : 2017-05-23 22:22:32
 
232
0
06153 จพง.ธุรการจะย้ายมา อ.เมือง สุราษฎร์ธานีบ้างไหม
โดย : pp   เมื่อ : 2017-05-23 22:22:15
 
186
0
06152 สมัครงาน
โดย : คนธรรมดา   เมื่อ : 2017-05-22 08:24:02
 
262
0
06151 ต้องการโอน ย้าย จพง.การเงินและบัญชี
โดย : peem   เมื่อ : 2017-04-24 10:20:00
 
571
5
06150 หาคนแทน
โดย : วี   เมื่อ : 2017-04-21 12:28:48
 
496
0
06149 รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
โดย : กองคลัง ทต.นาทวีนอก   เมื่อ : 2017-04-20 14:07:51
 
424
0
06147 ธุรการ
โดย : ธุรการ   เมื่อ : 2017-04-12 14:28:55
 
433
3
06145 รับโอน(ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล
โดย : พนักงาน   เมื่อ : 2017-03-12 16:24:45
 
479
0
06143 งานวันท้องถิ่นไทย
โดย : คนท้องถิ่น   เมื่อ : 2017-03-10 11:44:49
 
313
0
06142 หนังสือจังหวัดช่วงวันที่ 3-9 มีนาคม หายไปจากหน้าเวบไหมคะ
โดย : อบต.   เมื่อ : 2017-03-10 11:34:43
 
376
0
06140 รับโอนย้าย
โดย : sum   เมื่อ : 2017-03-02 09:12:12
 
429
2
06130 สิทธิค่าเช่าบ้าน
โดย : พนักงานท้องถิ่น   เมื่อ : 2017-02-09 16:59:29
 
435
0
- ข่าวประกาศ   - คำถามใหม่   - คำถามเก่า   - คำถามที่ถูกตอบแล้ว   - คำถามที่มีคนตอบมาก   - คำถามที่มีรูป
[หน้าก่อน = 13] กำลังแสดงหน้าที่ 14/158 [หน้าถัดไป = 15]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158