กระดานเสวนา
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
รายงานก.อบต.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔,๒๐ ก.ค.๕๔
โดย :  ปลัด อบต.ยะรม
เมื่อ : 2011-07-21 15:31:11
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนง.ส่วนตำบล
ที่ประชุม เห็นชอบ
- อบต.ลำใหม่...จนท.วิเคราะห์สอบได้ที่ ๒๓
- อบต.วังพญา....จนท.วิเคราะห์สอบได้ที่ ๒๔/จพง.จัดเก็บรายได้ สอบได้ที่ ๑๑
- อบต.ท่าธง...จนท.วิเคราะห์สอบได้ที่ ๒๕
- อบต.อัยเยอร์เวง...จนท.จัดเก็บรายได้สอบได้ธุรการที่ ๑๘
- อบต.ยะรม...จนท.พัสดุ สอบได้ลำดับที่ ๒๗ (ยินดีต้อนรับจ้า)
๕.๒ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนง.จ้างตามภารกิจ
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
- อบต.กายูบอเกาะ..ผดด.๑ อัตรา
- อบต.บาโร๊ะ...ผดด.๒ อัตรา
๕.๓ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ในระดับควบ)
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
- อบต.จะกว๊ะ...นักวิชาการศึกษา ๔ เลื่อน ๕,๑ เม.ย.๕๔
- อบต.บาเจาะ..จพง.พัฒนาชุมชน ๓ เลื่อน๔,๑ มิ.ย.๕๔
๕.๔ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับผู้มีประสบการณ์
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
- อบต.บันนังสตา....ช่างเขียนแบบ ๓ ขึ้น ๔,๒๓ พ.ค.๕๔
๕.๕ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสุงขึ้นสายงานผู้บริหาร
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
- อบต.คีรีเขต....นักบริหารงานช่าง ๕ ขึ้น ๖,๑๕ มิ.ย.๕๔
๕.๖ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนง.ส่วนตำบลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของ อบต.
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
- อบต.กาลูปัง...ปลัด อบต.๖ สอบ ๗
- อบต.บาโงย.. ปลัด อบต.๖ สอบ ๗
ขอแสดงความยินดีกับปลัด อบต.ทั้ง ๒ ท่าน (บังมะ มืออาชีพด้านกฎหมายและพี่นิวัติ)
- อบต.ตาเนาะแมเราะ..นักบริหารงานช่าง ๖ สอบ ๗
- อบต.ธารน้ำทิพย์..นักบริหารงานช่าง ๖ สอบ ๗
ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ โดยเฉพาะช่างวัฒน์โชค ๒ ต่อ
๕.๗ ขอความเห็นชอบย้ายพนง.ส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งสายผู้ปฏิบัติงานไปดำรงตำแหน่งในสายผู้บริหาร เนื่องจากสอบคัดเลือกได้
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
- อบต.บาเจาะ...จนท.วิเคราะห์จากอบต.สะดาวา อ.ยะรังปัตตานี สอบหน.สนง.ปลัด
- อบต.เปาะเส้ง..จนท.วิเคราะห์อบต.เปาะเส้งสอบหน.สนง.ปลัดได้ (ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ)
๕.๘ ขอความเห็นชอบให้โอนและรับโอนพนง.ส่วนตำบล
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
- อบต.ตาเซะ..จนท.การเงินฯย้ายไปทต.เกาะนางคำปากพะยูน พัทลุง
- อบต.บ้านแหร...จนท.พัสดุ ย้ายไปอบต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรี
- อบต.พร่อน...จพง.จัดเก็บฯ ย้ายไปอบต.รูสะมิแลเมืองปัตตานี
- อบต.ยะรม..รับโอนจนท.ธุรการจากอบต.ลูโบะบือซา ยี่งอนราธิวาส
- อบต.ตาเนาะแมเราะ..หน.คลังย้ายไป อบต.เขาล้าน ทับสะแกประจวบฯ
- อบต.ตาชี... รับโอนจนท.วิเคราะห์จากอบต.เปียน สะบ้าย้อยสงขลา
-อบต.ลำพะยา...บุคลากรย้ายไป อบต.ท่าประดู่ นาทวีสงขลา
- อบต.บาโงย..จนท.วิเคราะห์ ย้ายไป นักวิเคราะห์นโยบาย กระทรวงยุติธรรม กทม.(สอบได้)
๕.๙ ขอความเห็นชอบให้พนง.จ้างพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก
ที่ประชุม เห็นชอบ อบต.วังพญา,อบต.ธารโตและ อบต.ยะหา
๕.๑๐ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับขนาดของ อบต.เนินงาม
๑. ท่านผู้ทรงคุณวุฒิในก.อบต.(คุณวิเชียร คงแก้ว)
๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
๓. พัฒนาการจังหวัดยะลา
๔. ปลัด อบต.บันนังสาเรง
๕. ท้องถิ่นอำเภอรามัน
๕.๑๑ ขอความเห็นชอบประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนง.ส่วนตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ที่ประชุม เห็นชอบ (จ.ยะลาจะนำส่งต่อไป)
ข่าวฝากจาก****
ปลัดจังหวัดยะลา.....ขอเชิญชาวท้องถิ่นเข้าส่งธิดาชาวสวนยะลา ปี ๕๔ ณ วันที่ ๒๖ ก.ค.๕๔ เพื่อเข้าประกวด
หน.สนง.จ.ยะลา...ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมผลไม้ของดีเมืองยะลา" ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๓๐ ก.ค.๕๔
ผช.เลขานุการก.อบต....จะมีการพิจารณาแผนอัตรากำลังสามปีก่อนนะเสนอก.อบต.ตั้งแต่วันที่ ๒-๓-๔ ส.ค.นี้
*ขอให้อบต.ต่างๆนำส่งแผนอัตรากำลังภายในวันที่ ๒๒ ก.ค.นี้*
***พบกันใหม่เดือนหน้า***
สำหรับปลัด อบต.จะมีการประชุมปลัด อบต.ในวันที่ ๑๕ ส.ค.นี้ ขอให้อยู่ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะค่ะ****
 
IP :(118.173.233.230)
Mail to ปลัด อบต.ยะรม
แสดงความคิดเห็น
 
โดย :  บัญชีวิเคราะห์
ตอบเมื่อ : 2011-07-22 10:16:28    IP : (61.19.98.126)
งั้นวิเคราะห์ ที่ อบต.บาโงย ก็ว่างซินะ ดีใจจัง บัญชีจะได้เคลื่อน

 
  ความคิดเห็นที่ : 1
Mail to บัญชีวิเคราะห์
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  อบต.รอย้าย
ตอบเมื่อ : 2011-07-22 11:05:19    IP : (118.173.233.17)
กรณี จนท.วิเคราะห์ อบต.บาโงย ตามมติ ก.อบต. เหตุผลที่โอน คือ 1. ดูแลบิดา 2. หาประสบการณ์และความก้าวหน้า ไม่มีสอบแข่งขันได้นะครับ แล้วในช่องชือ นามสกุล ก็สแกนไม่ติดอะครับ ขอความคิดเห็นด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ : 2
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  รอคอย
ตอบเมื่อ : 2011-07-22 11:57:50    IP : (61.19.67.18)
นวก.ศึกษา ไม่เรียกมั่งหรือ

 
  ความคิดเห็นที่ : 3
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  รอคอย
ตอบเมื่อ : 2011-07-22 12:05:03    IP : (118.173.233.17)
ท่านปลัด ช่วยตอบความเห็นที่สองด้วยครับ


 
  ความคิดเห็นที่ : 4
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  นวก.
ตอบเมื่อ : 2011-07-22 12:24:26    IP : (118.173.215.78)
นวก.บัญชียะลาที่ติดรอบแรกปัตตานีหลายคนอยู่ ยังไงก็โพสต์หาพวกเราด้วย

 
  ความคิดเห็นที่ : 5
กลับขึ้นด้านบน

1
 
แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
อีเมลล์
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 1 Mb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน
แสดงความเห็น
รหัสส่งข้อมูล :
   
 
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ office@nstrubi.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป