ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
05 พ.ค. 2565
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
05 พ.ค. 2565
3 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 4/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1798
27 เม.ย. 2565
4 สรุปการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 4/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1353
26 เม.ย. 2565
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
12 เม.ย. 2565
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
05 เม.ย. 2565
7 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา(ก.อบต.)ครั้งที่ 3/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1648
29 มี.ค. 2565
8 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 3/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1476
28 มี.ค. 2565
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
682
07 มี.ค. 2565
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
03 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53