เรื่อง : ประกาศขยายเวลารับโอนพนักงานครูเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  รายละเอียด : ประกาศขยายเวลารับโอนพนักงานครูเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน