เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล"
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล"
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน