เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
  รายละเอียด : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 137 คน