เรื่อง : รับโอนตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.) สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
  รายละเอียด : รับโอนตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.) สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน