เรื่อง : การสนับสนุนข้อมูลและประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติให้เข้ารับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
  รายละเอียด : การสนับสนุนข้อมูลและประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติให้เข้ารับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน