เรื่อง : ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานความปกติใหม่ (New Normal)
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานความปกติใหม่ (New Normal)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน