เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
  รายละเอียด : การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน