เรื่อง : รับโอนตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.ชก.) สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด : รับโอนตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.ชก.) สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน