เรื่อง : การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่น (สายงานผู้ปฏิบัติ)
  รายละเอียด : การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่น (สายงานผู้ปฏิบัติ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน