เรื่อง : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง
  รายละเอียด : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 105 คน