เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องมาตรหารป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฏอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องมาตรหารป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฏอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 259 คน