เรื่อง : ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
  รายละเอียด : ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน