กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของ สนง.สถจ.ยะลารายละเอียด :
    วันที่ 14 กันยายน 2564 ด้วย นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา และเทศบาลนครยะลา โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้ 1. การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และขยะติดเชื้อฯ 2. การดำเนินงานจัดการการควบคุมโรคระบาด โควิด - 19 3. ความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีอาสาสมัครบริบาลท้อวถิ่น 4. การใช้จ่ายงบประมาณในการใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5. การติดตามผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6. รับทราบปัญหา การดำเนินงานในด้านการบริหารงานบุคคล ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564    อ่าน 59 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**