กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดยะลา เฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ครั้งที่ 41/256

รายละเอียด :
    

 วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดยะลา เฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ครั้งที่ 41/2564 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564    อ่าน 30 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**