กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)


รายละเอียด :
    วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างวามเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564    อ่าน 39 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**