ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 12/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1066
28 ธ.ค. 2558
82 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) 12-58 ดาวน์โหลดเอกสาร
1381
28 ธ.ค. 2558
83 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1113
30 พ.ย. 2558
84 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
762
27 พ.ย. 2558
85 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 11/ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1467
20 พ.ย. 2558
86 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา)ครั้งที่ 11/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
954
19 พ.ย. 2558
87 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
740
02 พ.ย. 2558
88 แก้ไขโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
690
02 พ.ย. 2558
89 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1490
26 ต.ค. 2558
90 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1027
22 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.