ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด อัตราและมาตรฐานตำแหน่ง (5) ดาวน์โหลดเอกสาร
629
07 ม.ค. 2559
72 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด การย้าย (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
371
07 ม.ค. 2559
73 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด การเลื่อนขั้นเงินเดือน (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
476
07 ม.ค. 2559
74 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
359
07 ม.ค. 2559
75 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด อัตราเงินเดือน (บัญชี 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
449
07 ม.ค. 2559
76 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา อัตราจ้างลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
07 ม.ค. 2559
77 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด การให้ออกจากราชการ (7) ดาวน์โหลดเอกสาร
255
07 ม.ค. 2559
78 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด การดำเนินการทางวินัย อบต. (8) ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 ม.ค. 2559
79 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
754
30 ธ.ค. 2558
80 กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
428
30 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.