ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขฯ(มาตฐานตำแหน่ง) ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
306
25 ม.ค. 2559
62 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การย้ายพนักงานเทศบาล ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
146
25 ม.ค. 2559
63 หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับวินับและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
141
25 ม.ค. 2559
64 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ม.ค. 2559
65 หลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการให้ออกราชการ ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ม.ค. 2559
66 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ก.อบต.(แท่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
511
22 ม.ค. 2559
67 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
688
21 ม.ค. 2559
68 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
830
11 ม.ค. 2559
69 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน (9) ดาวน์โหลดเอกสาร
991
07 ม.ค. 2559
70 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (6) ดาวน์โหลดเอกสาร
337
07 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.