ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 คณะอนุวินัย ก.อบต.จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 มี.ค. 2559
52 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
767
25 ก.พ. 2559
53 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
759
23 ก.พ. 2559
54 ประกาศอัตราเงินเดือนท้องถิ่น (บัญชี 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
58600
23 ก.พ. 2559
55 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
23 ก.พ. 2559
56 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
777
19 ก.พ. 2559
57 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
948
02 ก.พ. 2559
58 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
656
02 ก.พ. 2559
59 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
28 ม.ค. 2559
60 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 (มาตรฐานตำแหน่ง/คุณสมบัติ การเลื่อนระดับ คัดเลือก สอบคัดเลือก) ดาวน์โหลดเอกสาร
364
25 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.