ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1302
19 พ.ค. 2559
42 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1310
26 เม.ย. 2559
43 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1100
25 เม.ย. 2559
44 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัด อบต. (ฉบับที่ 2) 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
686
11 เม.ย. 2559
45 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา กำหนดจำนวนศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
08 เม.ย. 2559
46 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 3/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
678
08 เม.ย. 2559
47 ประกาศ ก.อบต.การคัดเลือกกรีณพิเศษเป็นครู อบต.(ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
08 เม.ย. 2559
48 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา แก้ไขบัญชีเงินประจำตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
383
08 เม.ย. 2559
49 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 3 /2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
695
04 เม.ย. 2559
50 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทรณ์และเรื่องร้องทุกข์ ก.อบต.จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
405
04 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.