ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
02 ส.ค. 2559
32 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
27 ก.ค. 2559
33 การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
27 ก.ค. 2559
34 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่7 /59 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
26 ก.ค. 2559
35 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 7/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
659
26 ก.ค. 2559
36 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
937
22 มิ.ย. 2559
37 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 6/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1010
17 มิ.ย. 2559
38 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
702
17 มิ.ย. 2559
39 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
508
17 มิ.ย. 2559
40 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 6/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1039
16 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.