ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 10 / 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
785
21 ต.ค. 2559
22 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
1153
30 ก.ย. 2559
23 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
879
29 ก.ย. 2559
24 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1355
19 ส.ค. 2559
25 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1391
19 ส.ค. 2559
26 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
328
08 ส.ค. 2559
27 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
341
08 ส.ค. 2559
28 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา พนักงานจ้าง (ฉบัับที่ ๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
308
08 ส.ค. 2559
29 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
03 ส.ค. 2559
30 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
290
02 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.