ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศ ก.ท.จ.ยล.กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทย์ ฯ ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
683
28 ก.ย. 2554
252 แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 19 กันยายน 2554 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
2398
21 ก.ย. 2554
253 แจ้ง มติ ก.ท.จ.ยล.ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
21 ก.ย. 2554
254 แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2151
22 ส.ค. 2554
255 แจ้งมติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 8-2554 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1448
21 ส.ค. 2554
256 เชิญประชุม ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 8/2554 (ยล 0037.2/ว 638-639) ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
729
28 ก.ค. 2554
257 แจ้งมติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 7/2554 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1222
23 ก.ค. 2554
258 แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 7/2554 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1596
21 ก.ค. 2554
259 ประกาศ ก.ท.จ.ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิฯ ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1865
24 มิ.ย. 2554
260 ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 7/2554 (ยล 0037.2/ว443-444) ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
688
23 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.