ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 แจ้ง มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 12/2554 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1422
26 ธ.ค. 2554
242 แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 12/54 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
2014
23 ธ.ค. 2554
243 แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 11/54 (ยล 0037.2/ว 7739) ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1792
24 พ.ย. 2554
244 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 11/2554 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1100
23 พ.ย. 2554
245 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1383
26 ต.ค. 2554
246 แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 10/2554 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1910
25 ต.ค. 2554
247 แจ้งมติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 10-2554 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1397
21 ต.ค. 2554
248 ประกาศ ก.ท.จ.ยล. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
4401
28 ก.ย. 2554
249 ประกาศ ก.ท.จ.ยล.กำหนดอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้างเทศบาลได้รับค่าจ้าง ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
883
28 ก.ย. 2554
250 ประกาศ ก.ท.จ.ยล. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1050
28 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.