ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 8/2555 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1752
27 ส.ค. 2555
222 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
2616
16 ส.ค. 2555
223 แจ้งมติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 7/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
26 ก.ค. 2555
224 แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 7/55 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
2833
26 ก.ค. 2555
225 แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ได้รับความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จาก ก.อต. ยะลาในการประชุม ครั้งที่ 6/55 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1852
02 ก.ค. 2555
226 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/55 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1520
28 มิ.ย. 2555
227 มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที 6/55 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1009
28 มิ.ย. 2555
228 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 6/55 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
814
26 มิ.ย. 2555
229 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/55 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
2414
22 พ.ค. 2555
230 ประกาศ ก.ท.จ.ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
1487
21 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.